Oświadczenie

Uwagi na temat niemieckiej ustawy ogólnej o równym traktowaniu (AGG = Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)

Użycie męskiej formy słowa na naszej stronie internetowej nie powinno być interpretowane jako próba dyskryminacji ze względu na płeć. Służy wyłącznie do poprawy czytelności. Oczywiście wszystkie teksty odnoszą się do obu płci.

Odpowiedzialność za treść

Treści prezentowane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążących ofert.

Treść strony internetowej MGA Zapf Creation GmbH została przygotowana z najwyższą starannością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność ani aktualność treści. MGA Zapf Creation GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia dostarczonych informacji w dowolnym momencie.

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (Telemediengesetz - niemiecka ustawa o telemediach), my jako usługodawcy ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednak zgodnie z sekcjami od 8 do 10 TMG my, dostawcy usług, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania zewnętrznych informacji dostarczonych lub zapisanych na naszej stronie internetowej ani do wyszukiwania okoliczności wskazujących na nielegalne działania. Nie wpływa to jednak na obowiązek usuwania lub zapobiegania wykorzystywaniu informacji zgodnie z prawem ogólnym. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero w momencie, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy kwestionowaną treść.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”): nie mamy żadnego wpływu na treść tych stron. Treść witryn stron trzecich, do których odnosi się MGA Zapf Creation GmbH za pośrednictwem linków, nie odzwierciedla opinii MGA Zapf Creation GmbH, ale służy jedynie uzupełnieniu dostarczonych informacji i zilustrowaniu kontekstów. We wszystkich przypadkach dostawca lub operator połączonej witryny jest odpowiedzialny za treść. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrzne. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń w momencie umieszczenia linków. W momencie umieszczania linków nie można było rozpoznać treści niezgodnych z prawem. Nie można oczekiwać ciągłej kontroli treści stron, do których prowadzą linki, bez wyraźnego wskazania naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy dany link. 

Prawo znaków towarowych i prawa autorskie

Treści, dzieła, znaki towarowe i logo utworzone i opublikowane przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub dowolna forma wykorzystania wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeśli i kiedy treść na tej stronie nie została utworzona przez operatora, należy przestrzegać praw autorskich stron trzecich. W szczególności treści osób trzecich są identyfikowane jako takie. Jednak uprzejmie prosimy o powiadomienie nas, jeśli dowiesz się o naruszeniu praw autorskich. Jak tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy kwestionowane treści.

Oświadczenia użyte na tych stronach nie stanowią udzielenia licencji na używanie znaków towarowych i logo.

Prawa autorskie

Copyright © 2012-2024 MGA Zapf Creation GmbH,
Mönchrödener Straße 13, 96472 Rödental, NIEMCY

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk - nawet we fragmentach - lub rozpowszechnianie w formie elektronicznej jest dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą MGA Zapf Creation GmbH.

Lalki
Lalki
Akcesoria
Akcesoria
Kategorie tematyczne
Kategorie tematyczne
Gra i zabawa
Gra i zabawa
Serwis
Serwis