Ochrona danych

Informacja

Witamy na naszej stronie internetowej i jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Nasza Polityka Prywatności jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz z lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi dla Zapf Creation AG. Tym samym prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami o ochronie danych osobowych. Dowiesz się, jakie dane gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej, w jakim celu je wykorzystujemy i jakie masz możliwości wyboru.

Administratorem danych w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest Zapf Creation AG, adres pocztowy:
Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Niemcy.

Dane kontaktowe:
Telefon: +49 9563 725-0
Faks: +49 9563 725-116
E-mail: info@zapf-creation.com


Kontakt w sprawach ochrony danych:
datenschutz@zapf-creation.de

 

Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. W myśl art. 4 ust. 1 RODO są to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Mogą to być dane, takie jak np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, czy też dane użytkowe, takie jak np. adres IP.

O danych anonimowych mówimy, kiedy nie można ich w żaden sposób powiązać z użytkownikiem.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy przepisów RODO‑ oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów o odpowiednich środkach ochrony danych. Podstawy prawne do przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO.

Wykorzystujemy Twoje dane do zainicjowania transakcji, wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, realizacji stosunków umownych, oferowania produktów i usług oraz do wzmocnienia relacji z klientami, co może również obejmować analizy dla celów marketingowych i reklamy bezpośredniej.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych może również stanowić zgodę wymaganą prawem o ochronie danych. Przed wyrażeniem zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania danych oraz o przysługującym Ci prawie do wycofania zgody.

 

Gromadzenie danych: kategorie i pochodzenie danych

O tym, które dane przetwarzamy, decyduje dany kontekst: zależy to od tego, czy np. wpisujesz zapytanie w naszym formularzu kontaktowym, czy bierzesz udział w jednym z naszych konkursów.

 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

 • nazwa dostawcy usług internetowych
 • informacje o stronie internetowej, z której nas odwiedzasz
 • używana przeglądarka internetowa i system operacyjny
 • adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych
 • wywoływane pliki, ilość przesłanych danych, pobrane pliki
 • informacje o stronach internetowych odwiedzanych przez Ciebie w naszej witrynie, w tym data i czas

Ze względów bezpieczeństwa technicznego (w szczególności w celu obrony przed próbami ataków na nasz serwer internetowy) dane te są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Najpóźniej po 7 dniach dane te są usuwane.

 

W ramach zapytania o kontakt, w zależności od rodzaju zapytania, gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

 • nazwisko, imię
 • dane kontaktowe
 • adres
 • zwrot grzecznościowy
 • wiadomość

 

Na potrzeby konkursów gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

 • nazwisko, imię
 • nazwisko, imię opiekuna prawnego
 • adres

Obecnie dane są przekazywane jeszcze w postaci niezaszyfrowanej, dlatego nie można wykluczyć, że podczas przesyłania mogą je również odczytać nieupoważnione osoby trzecie. Możliwe jest jednak korzystanie z alternatywnych kanałów komunikacji (np. poczta tradycyjna lub faks), które zapewniają większe bezpieczeństwo niż niezaszyfrowana wiadomość elektroniczna.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Różne dane osobowe są niezbędne do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku zobowiązaniowego oraz do wypełnienia związanych z nim obowiązków umownych i prawnych. To samo dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i różnych funkcji, które oferuje.

Szczegóły zebraliśmy w punkcie wymienionym powyżej. W niektórych przypadkach dane trzeba gromadzić lub udostępniać również ze względu na wymogi prawne. Zwracamy uwagę, że bez podania tych danych nie jest możliwe opracowanie Twojego zapytania lub realizacja stosunku zobowiązaniowego leżącego u jego podstaw.

 

Formularz kontaktowy / kontakt mailowy (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, wówczas podane w ten sposób przez Ciebie dane przetwarzamy do nawiązania z Tobą kontaktu i odpowiedzi na Twoje zapytania. 

Przestrzegamy przy tym zasady minimalizacji danych i unikania gromadzenia niepotrzebnych danych, co oznacza, że musisz podawać tylko te dane, które są nam niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu.

W zależności od rodzaju zapytania zbieramy różne dane, np. w przypadku zapytań ogólnych wystarczy, że podasz nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku zainteresowania katalogiem poprosimy Cię o adres, aby móc Ci go wysłać..

Ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej przetwarzamy również Twój adres IP. Wszystkie pozostałe dane podawane są w polach dobrowolnie, które można wypełnić opcjonalnie (np. na potrzeby uzyskania indywidualnej odpowiedzi na pytania). 

Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową, dane osobowe zawarte w wiadomości e-mail będziemy przetwarzać wyłącznie w celu opracowania Twojego zapytania.

 

Konkurs (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)

Na naszej stronie internetowej możesz wziąć udział w naszym konkursie. Jeśli wypełnisz pole konkursowe, będziemy przetwarzać podane tam dane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

Przestrzegamy przy tym zasady oszczędności danych i unikania gromadzenia niepotrzebnych danych, co oznacza, że musisz podać tylko te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powiadomienia zwycięzców. Są to na przykład imię i nazwisko oraz adres.

Jeżeli pola obowiązkowe nie są wypełnione, nie możemy niestety przeprowadzić konkursu. Udział w konkursie nie jest wtedy możliwy.

 

Akt urodzenia

Na naszej stronie internetowej możesz utworzyć akt urodzenia dla swojej lalki BABY born. W tym celu w odpowiedniej masce wprowadzania danych możesz wpisać imię, datę i miejsce urodzenia wybrane dla Twojej lalki BABY born, jak również imię i nazwisko dziecka (mamy/taty lalki). Następnie akt urodzenia z wprowadzonymi danymi zostanie wygenerowany w formacie PDF, który można zapisać lokalnie na urządzeniu. W tym przypadku nie przechowujemy wprowadzonych danych w naszej bazie danych. Następuje tylko tymczasowe zapisanie, które jest niezbędne do utworzenia pliku PDF. Po upływie godziny dane zostają usunięte.

 

Lista życzeń

Na naszej stronie internetowej można utworzyć listę życzeń. Zapisywana jest wprowadzona nazwa, czas utworzenia i produkty dodawane do listy życzeń. Ponadto masz możliwość dodawania różnych komentarzy do poszczególnych produktów. Jeśli skorzystasz z tej opcji, podane tam dane zostaną również zapisane. Dane te są przechowywane w naszej bazie danych oraz jako plik PDF. Celem przetwarzania jest umożliwienie utworzenia listy życzeń w postaci pliku PDF i zapisanie jej lokalnie. Wszystkie dane są usuwane najpóźniej po 180 dniach.

 

Pliki cookie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO / art. 6 ust. 1 lit c RODO)

Zapf Creation AG wykorzystuje w kilku miejscach tzw. pliki cookie. Dzięki nim nasza oferta ma być bardziej przyjazna dla użytkownika, a także bardziej skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO) używamy technicznie niezbędnych plików cookie, które są wymagane do działania strony internetowej i zapewnienia jej funkcjonalności. W zależności od celu są one zapisywane na stałe – nawet po zakończeniu sesji – (tzw. trwałe pliki cookie, np. opt-out) lub usuwane po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie – ważne tylko przez jedną sesję przeglądarki).

Za Twoją zgodą stosujemy również inne pliki cookie. Za pomocą plików cookie możemy analizować sposób korzystania z naszych stron internetowych przez użytkowników. W ten sposób możemy odpowiednio dostosowywać treści stron internetowych do potrzeb odwiedzających. Dzięki plikom cookie możemy również mierzyć skuteczność określonych reklam i umieszczać je na stronach na przykład zgodnie z zainteresowaniami użytkownika. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO).

Wyrażoną tutaj zgodę możesz oczywiście w każdej chwili wycofać bez podawania przyczyn:

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej oferowanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej.

Zapisywane/przetwarzane są przy tym Twoje następujące dane:

 • adres IP
 • dane dotyczące użytkowania
 • ścieżka dostępu
 • aktualizacje aplikacji
 • informacje o przeglądarce
 • informacje o urządzeniu
 • obsługa JavaScript
 • odwiedzone strony
 • adres URL odsyłacza
 • pobrane pliki
 • wersja Flash
 • informacje o lokalizacji
 • aktywność zakupowa
 • interakcje z widżetami
 • data i godzina odwiedzin

Zebrane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku włączenia na tej stronie funkcji anonimizacji IP, Twój adres ulegnie jednak wcześniej skróceniu przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Na naszej stronie dezaktywowaliśmy również Universal Analytics, aby zapobiec tworzeniu identyfikatora użytkownika, który pozwala na śledzenie aktywności użytkownika korzystającego z wielu urządzeń (Cross-Device Tracking).

W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia operatorowi tej strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Usługa ta może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazywania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania, a Tobie mogą nie przysługiwać żadne środki prawne. Podejmujemy jednak możliwe i niezbędne z punktu widzenia prawa o ochronie danych osobowych środki zgodnie z art. 44 i nast. RODO, aby móc zapewnić poziom ochrony danych w państwie trzecim.

Po 14 miesiącach dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usług i ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl

 

YouTube (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W naszej ofercie online osadziliśmy filmy wideo z YouTube od dostawcy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Są one przechowywane na http://www.youtube.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie filmy są zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”. Oznacza to, że kiedy użytkownik nie odtwarza filmów, żadne dane o nim nie są przekazywane do YouTube. Rozszerzony tryb ochrony danych odnosi się jednak tylko do zapisywania zachowań użytkownika, a nie do dostarczania reklam, ładowania dalszych treści osób trzecich, przesyłania czcionek ani do ewentualnych powiązań z kontem użytkownika w serwisie YouTube. Rozpoczęcie odtwarzania filmu implikuje dalsze operacje przetwarzania danych. Na ten proces nie mamy wpływu. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę w ustawieniach plików cookie.

Usługa ta może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane są przekazywane do USA, to istnieje ryzyko, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania, a użytkownikowi mogą nie przysługiwać żadne środki zaskarżenia. Podejmujemy jednak możliwe i niezbędne z punktu widzenia prawa o ochronie danych osobowych środki zgodnie z art. 44 i nast. RODO, aby zapewnić poziom ochrony danych w państwie trzecim.

Podczas wizyty na stronie internetowej YouTube otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym jest on zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do tego konta. Jeśli użytkownik nie życzy sobie powiązania z profilem YouTube, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej zgodnie z potrzebami. Taka ocena jest przeprowadzana przede wszystkim (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tego typu profili użytkowania, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy się skontaktować z YouTube.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy

 

Google reCAPTCHA (art. 6 ust. 1 lit. f)

Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji reCAPTCHA oferowanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżniania, czy dane wprowadza osoba fizyczna, czy jednak ma tu miejsce nadużycie w formie zautomatyzowanego przetwarzania maszynowego.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO i odbywa się ono w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa naszej stronie internetowej oraz unikaniu nadużyć i spamu.

Zapytanie wiąże się z wysłaniem do Google adresu IP oraz ewentualnie innych danych wymaganych przez Google do świadczenia usługi reCAPTCHA. W tym celu wprowadzone przez Ciebie dane zostaną przekazane do Google, gdzie będą dalej wykorzystywane.

Usługa ta może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W przypadku przekazywania danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania, a Tobie mogą nie przysługiwać żadne środki prawne. Podejmujemy jednak możliwe i niezbędne z punktu widzenia prawa o ochronie danych osobowych środki zgodnie z art. 44 i nast. RODO, aby zapewnić poziom ochrony danych w państwie trzecim.

Warunki korzystania z usług Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/regional.html, a dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy”): http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Cloudfront (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Ta strona korzysta z sieci dostarczania zawartości (CDN) Cloudfront. Jest to usługa firmy Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210. Sieć CDN Cloudfront udostępnia duplikaty danych witryny na różnych serwerach Amazon Web Services (AWS) rozmieszczonych na całym świecie. Efektem jest szybszy czas ładowania strony, większa niezawodność i zwiększona ochrona przed utratą danych. Niektóre obrazy i filmy osadzone na tej stronie są pobierane z CDN Cloudfront podczas wchodzenia na stronę. Wraz z wywołaniem strony informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak Twój adres IP) są przesyłane na serwery Amazon w innych krajach UE i tam przechowywane. Dzieje się to zaraz po wejściu na naszą stronę internetową. Korzystanie z Amazon Web Services i Amazon CDN Cloudfront odbywa się w celu zapewnienia większej niezawodności strony internetowej, zwiększenia ochrony przed utratą danych i poprawy szybkości ładowania tej strony. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Informacje na temat zasad ochrony danych osobowych oraz politykę prywatności Amazon Web Services można znaleźć na stronie: https://aws.amazon.com/de/privacy/
Usługa ta może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane są przekazywane do USA, to istnieje ryzyko, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i monitorowania, a użytkownikowi mogą nie przysługiwać żadne środki zaskarżenia. Podejmujemy jednak możliwe i niezbędne z punktu widzenia prawa o ochronie danych osobowych środki zgodnie z art. 44 i nast. RODO, aby móc zapewnić poziom ochrony danych w państwie trzecim.

 

Linki do serwisów społecznościowych

Na naszej stronie znajdziesz linki do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube. Linki do stron internetowych serwisów społecznościowych można rozpoznać po odpowiednim logo firmy. Linki te przekierują Cię na profil firmowy Zapf Creation AG w odpowiednim serwisie mediów społecznościowych. Jeżeli klikniesz na link do serwisu społecznościowego, zostanie nawiązane połączenie z serwerami tego serwisu. W ten sposób serwery serwisu społecznościowego otrzymują informację, że odwiedziłeś naszą stronę. Również inne dane są przekazywane do dostawcy usługi serwisu społecznościowego. Są to na przykład:

 • adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany link
 • data i godzina odwiedzin strony internetowej lub aktywacji linku
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego
 • adres IP

Jeżeli w momencie aktywacji linku jesteś już zalogowany do odpowiedniej usługi serwisu społecznościowego, to na podstawie przesłanych danych dostawca usługi serwisu społecznościowego może być w stanie określić Twoją nazwę użytkownika, a być może nawet Twoje prawdziwe imię i nazwisko oraz przypisać te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika w serwisie społecznościowym. Możesz wykluczyć tę możliwość przypisania do swojego osobistego konta użytkownika, jeśli wcześniej się z niego wylogujesz.

Serwery serwisów społecznościowych znajdują się w USA i innych krajach poza Unią Europejską. W związku z tym dane te mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi serwisów społecznościowych w krajach spoza Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że firmy w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, które ogólnie nie chronią danych osobowych w takim samym stopniu jak w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zwracamy uwagę na to, że nie mamy żadnego wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawcę usługi serwisów społecznościowych. Więcej informacji o tym, jak Twoje dane są wykorzystywane przez serwisy społecznościowe znajdujące się na naszej stronie, znajdziesz w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

 

Commerce Connector („przycisk Kup teraz”) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Na naszej stronie internetowej udostępniamy wybór różnych sprzedawców internetowych, do których można dotrzeć przez link na tej stronie. Przekierowanie następuje poprzez kliknięcie >przycisk Kup teraz< lub logo sklepu danego sprzedawcy. Po kliknięciu linka nasz partner – Commerce Connector GmbH – na pewien czas (zwykle 7 dni) umieści na Twoim urządzeniu końcowym plik cookie. Jeśli w tym okresie dokonasz zakupu u sprzedawcy, Commerce Connector może uzyskać dostęp do tego pliku cookie, aby zdobyć informacje na temat Twojego zakupu u tego sprzedawcy, gdy tylko dotrzesz do strony potwierdzenia zamówienia u sprzedawcy.
Commerce Connector nie otrzymuje żadnych danych osobowych, na podstawie których mogłaby nastąpić Twoja identyfikacja, a jedynie unikalny numer pliku cookie. Commerce Connector wykorzystuje uzyskane informacje o zakupie do tworzenia zanonimizowanych statystyk dotyczących zakupów naszych produktów dokonanych za pośrednictwem linku, a następnie udostępnia nam te statystyki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat „śledzenia sprzedaży” lub dowiedzieć się, jak można wyłączyć tę funkcję, wystarczy przeczytać Politykę Prywatności Commerce Connector dostępną online pod adresem: https://www.commerce-connector.com/web/pl/policy-cco/

 

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych/ograniczenie celu

Wszystkie dane osobowe uzyskane od Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej Zapf Creation AG zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie do zadeklarowanego celu. Dzieje się to wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawnych lub za Twoją zgodą.
Zebranych danych osobowych nie będziemy publikować, sprzedawać ani w żaden inny sposób przekazywać osobom trzecim. Dane te nie będą również wykorzystywane do celów reklamowych.

 

Odbiorcy danych / Kategorie odbiorców    

W ramach naszego przedsiębiorstwa zapewniamy, że dostęp do Twoich danych mają wyłącznie osoby, dla których dane te są niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

W wielu przypadkach dostawcy usług wspierają nasze specjalistyczne działy w realizacji ich zadań. Ze wszystkimi dostawcami usług podpisaliśmy niezbędne umowy dotyczące ochrony danych. Dotyczy to następujących kategorii dostawców usług:

 • IT
 • ocena wiarygodności kredytowej
 • marketing
 • usługi płatnicze
 • wysyłka
 • dostawcy usług w celu odpowiedzi na nasze zapytania dotyczące reklamacji.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego / Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Dane są przekazywane do państw trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym), tylko jeżeli jest to niezbędne do realizacji zobowiązania umownego, wymagane przez prawo lub po uzyskaniu Twojej zgody.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym dostawcom usług zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą art. 15-22 RODO

Masz prawo do dostępu do informacji o danych osobowych dotyczących Twojej osoby oraz do ich sprostowania i usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania. Masz również prawo zażądania od Zapf Creation AG ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu dochodzenia tych praw prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Datenschutz@zapf-creation.de lub pod adresem pocztowym: Zapf Creation AG, hasło: „Datenschutz”, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Niemcy.

 

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Zapf Creation AG przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub tylko tak długo, jak długo obowiązuje ustawowy okres przechowywania danych. Po osiągnięciu tego celu lub upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy.

 

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony przechowywanych u nas danych naszych pracowników/klientów/dostawców przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych podjęliśmy odpowiednie środku techniczne i organizacyjne. We współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa na bieżąco kontrolujemy poziomy bezpieczeństwa i dostosowujemy je do nowych standardów bezpieczeństwa.

Wymiana danych z naszej strony internetowej i na nią odbywa się zawsze w formie szyfrowanej. Dla naszej strony internetowej stosujemy protokół transmisji HTTPS, wykorzystując przy tym każdorazowo aktualne protokoły szyfrujące. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacji (np. poczty tradycyjnej).

 

Oferty online dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych ani wyrażać zgody bez uzgodnienia tego z opiekunami prawnymi. Chcielibyśmy zachęcić rodziców i opiekunów prawnych, aby aktywnie towarzyszyli swoim dzieciom w czynnościach i zainteresowaniach w Internecie.

 

Linki do innych dostawców

Nasza strona zawiera również – wyraźnie rozpoznawalne – linki do stron internetowych innych firm. W przypadku linków do stron internetowych innych dostawców nie mamy wpływu na zawartość tych stron. W związku z tym nie udzielamy gwarancji na te treści ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Za treści zamieszczone na tych stronach odpowiada jedynie dany dostawca usług lub osoba zajmująca się prowadzeniem tych stron.

Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych i widocznych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. W momencie umieszczania linków nie rozpoznano nielegalnych treści. Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak wykonalna bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W razie stwierdzenia naruszenia prawa tego typu linki zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach

Nie wykorzystujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów przetwarzania do podejmowania decyzji.

 

Polityka prywatności / Informacje na temat ochrony danych w mediach społecznościowych

Zapf Creation AG prowadzi profile dla BABY born w mediach społecznościowych, obecnie na Facebooku, Instagramie, YouTube. We wszystkich przypadkach, w których mamy kontrolę nad przetwarzaniem Twoich danych, zapewniamy przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące prawa o ochronie danych osobowych w odniesieniu do naszych profili.

Zwracamy uwagę, że korzystasz z tych platform i ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to przede wszystkim używania funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie). 

 

Nazwa i adres administratora odpowiedzialnego za prowadzenie

Oprócz Zapf Creation AG za profile firmowe w mediach społecznościowych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych odpowiadają

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
 • YouTube 
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia)

Z tych platform i ich funkcji korzystasz jednak na własną odpowiedzialność. Dotyczy to przede wszystkim używania funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie).

Przypominamy również, że Twoje dane mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej.

 

Cele i podstawa prawna

My sami prowadzimy fanpage, aby komunikować się z odwiedzającymi te strony i informować ich w ten sposób o naszych ofertach.

Gromadzimy również dane do celów statystycznych, aby móc dalej rozwijać i optymalizować treści oraz uatrakcyjniać naszą ofertę. Wymagane do tego dane (np. łączna liczba odsłon, aktywności na stronie i dane przekazywane przez odwiedzających, interakcje) są przetwarzane przez sieci społecznościowe i nam udostępniane. Nie mamy wpływu na sposób ich generowania i prezentacji.


Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane do celów związanych z badaniem rynku i celów reklamowych. Przykładowo na podstawie Twojego zachowania jako użytkownika i wynikających z niego zainteresowań mogą być tworzone profile użytkowników. W ten sposób na platformach i poza nimi można np. implementować reklamy, które prawdopodobnie będą odpowiadały Twoim zainteresowaniom. W tym celu na Twoim komputerze zapisywane są zazwyczaj pliki cookie. Niezależnie od tego w profilach użytkowników można również gromadzić dane, które nie są zbierane bezpośrednio z urządzeń końcowych (szczególnie, jeśli jesteś członkiem danej platformy i jesteś na niej zalogowany). 


Jako dostawca tej usługi informacyjnej gromadzimy i przetwarzamy dane wyłącznie w celu odpowiadania na Twoje wiadomości. Nie wykorzystujemy Twoich danych wykraczających poza powyższy cel.  

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na skutecznym informowaniu użytkowników i komunikacji z nimi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Jeśli zostaniesz poproszony przez Facebook o zgodę na przetwarzanie danych (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola lub naciśnięcie odpowiedniego przycisku), to podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO. 

 

Możliwość wniesienia sprzeciwu 

Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i nie chcesz, aby sieć gromadziła informacje o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączyła je z Twoimi danymi przechowywanymi w danej sieci, musisz: 

 • wylogować się z danego portalu przed wizytą na naszej stronie internetowej, 
 • usunąć pliki cookie znajdujące się na urządzeniu, a następnie 
 • zamknąć i ponownie uruchomić swoją przeglądarkę. 

Jednak po kolejnym zalogowaniu sieć ponownie rozpozna Cię jako określonego użytkownika. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu (opt-out) można uzyskać, klikając na poniższe linki:

Ogólnie rzecz biorąc przysługują Ci następujące prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

prawo do informacji; prawo do sprostowania; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do sprzeciwu; prawo do przenoszenia danych; prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do właściwego organu ochrony danych.

Ponieważ jednak Zapf Creation AG nie ma pełnego dostępu do Twoich danych osobowych, w celu dochodzenia swoich praw skontaktuj się bezpośrednio z dostawcami mediów społecznościowych, ponieważ każdy z nich ma dostęp do danych osobowych swoich użytkowników i może podjąć odpowiednie środki oraz udzielić informacji.

Jeśli mimo to będziesz potrzebować pomocy, oczywiście postaramy się udzielić Ci wsparcia. Napisz na adres datenschutz@zapf-creation.de

 

Informacje na temat praw własności intelektualnej i praw autorskich

Jeśli chcesz publikować zdjęcia, teksty, plany, filmy, muzykę itp. na naszym profilu w mediach społecznościowych, musisz mieć świadomość, że w ten sposób przenosisz na sieć wszystkie prawa do użytkowania, co może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne, jeśli nie jesteś autorem lub właścicielem praw.

 

Masz pytania dotyczące ochrony danych?

Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować na adres: datenschutz@zapf-creation.de lub na adres pocztowy: Zapf Creation AG, hasło: „Datenschutz”, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Niemcy.

Lalki
Lalki
Akcesoria
Akcesoria
Kategorie tematyczne
Kategorie tematyczne
Gra i zabawa
Gra i zabawa
Serwis
Serwis