Ochrona danych

Informacja

Witamy na naszej stronie internetowej. Cieszy nas bardzo, jeśli zainteresuje Cię oferta naszej firmy. Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Nasza Polityka Prywatności jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz z lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi dla Zapf Creation AG. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony danych. Dowiesz się, jakie dane gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej, w jakim celu je wykorzystujemy i jakie masz możliwości wyboru.

Administratorem danych w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest Zapf Creation AG, adres pocztowy:
Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Niemcy.

 

Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. W myśl art. 4 ust. 1 RODO są to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Mogą to być dane, takie jak np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, czy też dane użytkowe, takie jak np. adres IP.

 

Gromadzenie danych

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych z reguły nie wymagamy od Ciebie podawania danych osobowych. Rejestrujemy jedynie informacje dotyczące nazwy dostawcy usług internetowych i adresów wywoływanych stron internetowych. Jako użytkownik Internetu pozostajesz jednak anonimowy, ponieważ informacje te analizujemy wyłącznie dla celów statystycznych (np. liczba wywołań poszczególnych stron internetowych).

Inne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, które podajesz nam w wiadomościach e-mail wymaganych do np. nawiązania kontaktu lub korzystania z naszej giełdy pracy, są przetwarzane wyłącznie do tych celów.

To, jakie dane osobowe zostaną przekazane administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych, wynika z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym lub zależy od tego, jakie dane przekażesz nam drogą mailową.

 

Formularz kontaktowy / kontakt mailowy (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO)

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, wówczas podane w ten sposób przez Ciebie dane przetwarzamy do nawiązania z Tobą kontaktu i odpowiedzi na Twoje zapytania.

Przestrzegamy przy tym zasady minimalizacji danych i unikania gromadzenia niepotrzebnych danych, co oznacza, że musisz podawać tylko te dane, które są nam niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu. Są to Twój zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail oraz pole i tytuł wiadomości. Ze względów technicznych oraz w celu ochrony prawnej przetwarzamy również Twój adres IP. Gromadzimy także dane dotyczące kraju, w którym mieszkasz, aby móc przekazać Twoje zapytanie odpowiedniemu partnerowi na miejscu. Wszystkie pozostałe dane podawane są w polach dobrowolnie i można je wypełnić opcjonalnie (np. na potrzeby uzyskania indywidualnej odpowiedzi na pytania).

Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową, dane osobowe zawarte w wiadomości e-mail będziemy przetwarzać wyłącznie w celu opracowania Twojego zapytania.

 

Pliki cookie

Zapf Creation AG wykorzystuje w kilku miejscach tzw. pliki cookie. Dzięki nim nasza oferta ma być bardziej przyjazna dla użytkownika, a także bardziej skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Za pomocą plików cookie możemy analizować sposób korzystania z naszych stron internetowych przez użytkowników. W ten sposób możemy odpowiednio dostosowywać treści stron internetowych do potrzeb odwiedzających. Dzięki plikom cookie możemy również mierzyć skuteczność określonych reklam i umieszczać je na stronach na przykład zgodnie z zainteresowaniami użytkownika. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Tutaj możesz w każdym momencie wycofać swoją zgodę:

Stosujemy następujące pliki cookie:

Własne pliki cookie:
Tym rodzajem plików cookie steruje bezpośrednio Zapf Creation AG. W zależności od zastosowania pozostają one zapisane na stałe – również po zakończeniu sesji – (tzw. trwałe pliki cookie, np. używane do procedury opt-out) lub są kasowane po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesyjne – mają trwałość obowiązującą tylko przez jedną sesję).

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Oczywiście możesz też ręcznie zablokować, ograniczyć stosowanie lub usunąć pliki cookie na urządzeniu końcowym, używając ustawień przeglądarki lub specjalnego oprogramowania.

Uwaga: w przypadku zablokowania plików cookie może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą działać w pełnym zakresie.

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej oferowanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Zebrane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku włączenia na tej stronie funkcji anonimizacji IP, Twój adres ulegnie jednak wcześniej skróceniu przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Na naszej stronie dezaktywowaliśmy również Universal Analytics, aby zapobiec tworzeniu identyfikatora użytkownika, który pozwala na śledzenie aktywności użytkownika korzystającego z wielu urządzeń (Cross-Device Tracking).

W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia operatorowi tej strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku udzielona przez Ciebie zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponieważ wyłączyliśmy również funkcję GA Audiences, nie będą tworzone grupy docelowe, które umożliwiają klasyfikację odwiedzających stronę internetową, a tym samym wyświetlanie określonych reklam dostosowanych do danej grupy docelowej.

Google posiada Certyfikat Tarczy Prywatności i gwarantuje tym samym zgodność z europejskim prawem dotyczącym ochrony danych: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Po 14 miesiącach dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usług i ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl

Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, możesz dokonać odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe.

Ponadto możesz zapobiec zapisywaniu przez Google pozyskiwanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl].

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach urządzeń mobilnych wystarczy kliknąć na ten link, aby zapobiec w przyszłości zapisywaniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej:

Analytics opt-out

Plik cookie opt-out jest zapisywany na Twoim urządzeniu. W przypadku usunięcia plików cookie trzeba ponownie kliknąć na ten link.

Cookie Consent
Na naszej stronie internetowej stosujemy aplikację „Cookie Consent” firmy Silktide (Silktide Ltd, Brunel Parkway, Pride park, Derby, DE24 8HR (UK)). Jest to rodzaj wtyczki, która umożliwia uzyskanie zgody na stosowanie plików cookie i/lub technologii śledzących. „Cookie Consent” nie gromadzi żadnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące tego narzędzia można znaleźć pod adresem https://cookieconsent.insites.com/.

Google reCAPTCHA
Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji reCAPTCHA oferowanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżniania, czy dane wprowadza osoba fizyczna, czy jednak ma tu miejsce nadużycie w formie zautomatyzowanego przetwarzania maszynowego.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO i odbywa się ono w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa naszej stronie internetowej oraz unikaniu nadużyć i spamu.

Zapytanie wiąże się z wysłaniem do Google adresu IP oraz ewentualnie innych danych wymaganych przez Google do świadczenia usługi reCAPTCHA. W tym celu wprowadzone przez Ciebie dane zostaną przekazane do Google, gdzie będą dalej wykorzystywane.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA, który gwarantuje zgodność z unijnymi standardami ochrony danych: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Warunki korzystania z usług Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/regional.html, a dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy”): http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Linki do serwisów społecznościowych
Na naszej stronie znajdziesz linki do serwisów społecznościowych Facebook i YouTube. Linki do stron internetowych serwisów społecznościowych można rozpoznać po odpowiednim logo firmy. Linki te przekierują Cię na stronę firmy Zapf Creation AG w odpowiednim serwisie mediów społecznościowych. Jeżeli klikniesz na link do serwisu społecznościowego, zostanie nawiązane połączenie z serwerami tego serwisu. W ten sposób serwery serwisu społecznościowego otrzymują informację, że odwiedziłeś naszą stronę. Również inne dane są przekazywane do dostawcy usługi serwisu społecznościowego. Są to na przykład:

 • adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany link
 • data i godzina odwiedzin strony internetowej lub aktywacji linku
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego
 • adres IP

Jeżeli w momencie aktywacji linku jesteś już zalogowany do odpowiedniej usługi serwisu społecznościowego, to na podstawie przesłanych danych dostawca usługi serwisu społecznościowego może być w stanie określić Twoją nazwę użytkownika, a być może nawet Twoje prawdziwe imię i nazwisko oraz przypisać te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika w serwisie społecznościowym. Możesz wykluczyć tę możliwość przypisania do swojego osobistego konta użytkownika, jeśli wcześniej się z niego wylogujesz.

Serwery serwisów społecznościowych znajdują się w USA i innych krajach poza Unią Europejską. W związku z tym dane te mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi serwisów społecznościowych w krajach spoza Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że firmy w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, które ogólnie nie chronią danych osobowych w takim samym stopniu jak w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zwracamy uwagę na to, że nie mamy żadnego wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawcę usługi serwisów społecznościowych. Więcej informacji o tym, jak Twoje dane są wykorzystywane przez serwisy społecznościowe znajdujące się na naszej stronie, znajdziesz w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

 

Fanpage na Facebooku

Zapf Creation AG prowadzi fanpage BABY born na Facebooku, aby móc kontaktować się z zarejestrowanymi tam klientami, potencjalnymi klientami i użytkownikami, a także informować ich za pośrednictwem tego kanału o swoich ofertach. 

Zwracamy uwagę, że korzystasz z tych platform i ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to przede wszystkim używania funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie). 
Przypominamy również, że Twoje dane mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Dostawcy ze Stanów Zjednoczonych, którzy posiadają certyfikat „Tarczy Prywatności”, zobowiązują się w ten sposób do przestrzegania standardów ochrony danych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. 
Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane do celów związanych z badaniem rynku i celów reklamowych. Przykładowo na podstawie Twojego zachowania jako użytkownika i wynikających z niego zainteresowań mogą być tworzone profile użytkowników. W ten sposób na platformach i poza nimi można np. implementować reklamy, które prawdopodobnie będą odpowiadały Twoim zainteresowaniom. W tym celu na Twoim komputerze zapisywane są z reguły pliki cookie. Niezależnie od tego w profilach użytkowników można również gromadzić dane, które nie są zbierane bezpośrednio z urządzeń końcowych (szczególnie jeśli jesteś członkiem danej platformy i jesteś na niej zalogowany). 
Jako dostawca tej usługi informacyjnej gromadzimy i przetwarzamy dane wyłącznie w celu odpowiadania na Twoje wiadomości. Nie wykorzystujemy Twoich danych wykraczających poza powyższy cel.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na skutecznym informowaniu użytkowników i komunikacji z nimi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeśli zostaniesz poproszony przez Facebook o zgodę na przetwarzanie danych (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola lub naciśnięcie odpowiedniego przycisku), to podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO. 

 

Możliwość wniesienia sprzeciwu 

Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i nie chcesz, aby sieć gromadziła informacje o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączyła je z Twoimi danymi przechowywanymi w danej sieci, musisz: 

 • wylogować się z danego portalu przed wizytą na naszej stronie internetowej, 
 • usunąć pliki cookie znajdujące się na urządzeniu, a następnie 
 • zamknąć i ponownie uruchomić swoją przeglądarkę. 

Jednak po kolejnym zalogowaniu sieć ponownie rozpozna Cię jako określonego użytkownika. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu (opt-out) można uzyskać klikając na poniższe linki Facebooka. 

Również w przypadku zapytań o dostęp do informacji i dochodzenie praw użytkownika, zwracamy uwagę, że najskuteczniejszą drogą jest zwrócenie się bezpośrednio do dostawców usług. Tylko dostawcy usług mają dostęp do danych użytkowników i mogą od razu podjąć odpowiednie środki oraz udzielić stosownych informacji. Jeśli mimo to będziesz potrzebować pomocy, wówczas możesz się zwrócić bezpośrednio do nas. 

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka Prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com, Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.


Commerce Connector (przycisk „Kup teraz”)

Na naszej stronie internetowej udostępniamy wybór różnych sprzedawców internetowych, do których można dotrzeć przez link na tej stronie. Przekierowanie następuje poprzez kliknięcie >przycisk Kup teraz< lub logo sklepu danego sprzedawcy. Po kliknięciu linka nasz partner – Commerce Connector GmbH – na pewien czas (zwykle 7 dni) umieści na Twoim urządzeniu końcowym plik cookie. Jeśli w tym okresie dokonasz zakupu u sprzedawcy, Commerce Connector może uzyskać dostęp do tego pliku cookie, aby zdobyć informacje na temat Twojego zakupu u tego sprzedawcy, gdy tylko przejdziesz do strony potwierdzenia zamówienia u sprzedawcy.
Commerce Connector nie otrzymuje żadnych danych osobowych, na podstawie których mogłaby nastąpić Twoja identyfikacja, a jedynie unikalny numer pliku cookie. Commerce Connector wykorzystuje uzyskane informacje o zakupie do tworzenia zanonimizowanych statystyk dotyczących zakupów naszych produktów dokonanych za pośrednictwem linku, a następnie udostępnia nam te statystyki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat „śledzenia sprzedaży” lub dowiedzieć się, jak można wyłączyć tę funkcję, wystarczy przeczytać Politykę Prywatności Commerce Connector dostępną online pod adresem https://www.commerce-connector.com/web/pl/policy-cco/

 

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych/ograniczenie celu

Wszystkie dane osobowe uzyskane od Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej Zapf Creation AG zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie do zadeklarowanego celu. Dzieje się to wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawnych lub za Twoją zgodą.
Zebranych danych osobowych nie będziemy publikować, sprzedawać ani w żaden inny sposób przekazywać osobom trzecim. Dane te nie będą również wykorzystywane do celów reklamowych.

 

Odbiorcy danych / Kategorie odbiorców

W ramach naszego przedsiębiorstwa zapewniamy, że dostęp do Twoich danych mają wyłącznie osoby, dla których dane te są niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

W wielu przypadkach dostawcy usług wspierają nasze specjalistyczne działy w realizacji ich zadań. Ze wszystkimi dostawcami usług podpisaliśmy niezbędne umowy dotyczące ochrony danych. Dotyczy to następujących kategorii dostawców usług:

 • IT
 • ocena wiarygodności kredytowej
 • marketing
 • usługi płatnicze
 • wysyłka

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego / Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Dane są przekazywane do państw trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym), tylko jeżeli jest to niezbędne do realizacji zobowiązania umownego, wymagane przez prawo lub jeśli uzyskaliśmy Twoją zgodę.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do dostępu do informacji o danych osobowych dotyczących Twojej osoby oraz do ich sprostowania i usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania. Masz również prawo zażądać od Zapf Creation AG ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu dochodzenia tych praw prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Datenschutz@zapf-creation.de lub pod adresem pocztowym: Zapf Creation AG, hasło: „Datenschutz”, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Niemcy.

 

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Zapf Creation AG przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub tylko tak długo, jak długo obowiązuje ustawowy okres przechowywania danych. Po osiągnięciu tego celu lub upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy.

 

Ochrona danych w przypadku aplikacji i procesu rekrutacji

Zapf Creation AG gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie może się odbywać również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w przypadku, gdy kandydat przesyła dokumenty aplikacyjne do Zapf Creation AG drogą elektroniczną w formie emailowej. Na potrzeby bezpiecznego przesyłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną oferujemy szyfrowanie PGP. W tym celu udostępniamy nasz klucz publiczny PGP. Jeśli Zapf Creation AG zawrze umowę o pracę z kandydatem, to przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli Zapf Creation AG nie zatrudni kandydata, to zgodnie z przepisami ustawowymi dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po uprzednim poinformowaniu kandydata o odmowie zatrudnienia, o ile usunięcie danych nie narusza innych prawnie uzasadnionych interesów firmy. Innym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu zgodnie z Ogólną Ustawą o Równym Traktowaniu (AGG).

 

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony przechowywanych u nas danych naszych pracowników/klientów/dostawców przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych podjęliśmy odpowiednie środku techniczne i organizacyjne. We współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa na bieżąco kontrolujemy poziomy bezpieczeństwa i dostosowujemy je do nowych standardów bezpieczeństwa.

Wymiana danych z naszej strony internetowej i na nią odbywa się zawsze w formie szyfrowanej. Dla naszej strony internetowej stosujemy protokół transmisji HTTPS, wykorzystując przy tym każdorazowo aktualne protokoły szyfrujące. Dodatkowo oferujemy naszym użytkownikom szyfrowanie PGP aplikacji. Tylko my możemy odszyfrować te dane. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacji (np. poczty tradycyjnej).

 

Akt urodzenia

Na naszej stronie internetowej możesz stworzyć akt urodzenia dla Twojej lalki BABY born. W tym celu w odpowiedniej masce możesz wpisać imię, datę i miejsce urodzenia wybrane dla Twojej lalki BABY born, jak również imię i nazwisko dziecka (mamy/taty lalki). Następnie akt urodzenia z wprowadzonymi danymi zostanie wygenerowany w formacie pdf, który można zapisać lokalnie na urządzeniu. W tym przypadku nie przechowujemy wprowadzonych danych w naszej bazie danych. Następuje tylko tymczasowe zapisanie, które jest niezbędne do utworzenia pliku pdf. Po upływie godziny dane zostają usunięte.

 

Lista życzeń

Na naszej stronie internetowej można utworzyć listę życzeń. Zapisywana jest wprowadzona nazwa, czas utworzenia i produkty dodawane do listy życzeń. Ponadto masz możliwość dodawania różnych komentarzy do poszczególnych produktów. Jeśli skorzystasz z tej opcji, podane tam dane zostaną również zapisane. Dane te są przechowywane w naszej bazie danych oraz jako plik pdf. Celem przetwarzania jest umożliwienie utworzenia listy życzeń w postaci pliku pdf i zapisanie jej lokalnie. Wszystkie dane są usuwane najpóźniej po 180 dniach.

 

Oferty online dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych ani wyrażać zgody bez uzgodnienia tego z opiekunami prawnymi. Chcielibyśmy zachęcić rodziców i opiekunów prawnych, aby aktywnie towarzyszyli swoim dzieciom w czynnościach i zainteresowaniach w Internecie.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach

Nie wykorzystujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów przetwarzania do podejmowania decyzji.

 

Masz pytania dotyczące ochrony danych?

Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować na adres: Datenschutz@zapf-creation.de lub na adres pocztowy Zapf Creation AG, hasło „Datenschutz”, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Niemcy.

Lalki
Lalki
Akcesoria
Akcesoria
Kategorie tematyczne
Kategorie tematyczne
Gra i zabawa
Gra i zabawa
Serwis
Serwis