Obowiązki w zakresie przejrzystości i informacji

Obowiązki w zakresie przejrzystości i informacji

Obowiązki w zakresie przejrzystości i informacji dla klientów, kontrahentów i stron zainteresowanych MGA Zapf Creation GmbH zgodnie z ogólną ustawą o ochronie danych UE (RODO)

W poniższym dokumencie informujemy Cię jako klienta / kontrahenta / zainteresowaną stronę o tym, w jaki sposób MGA Zapf Creation GmbH przetwarza Twoje dane osobowe, a także o Twoich prawach wynikających z przepisów o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

Adres:
MGA Zapf Creation GmbH
Mönchrödener Str. 13
96472 Rödental

Dane kontaktowe:
Telefon: +49 9563 725-0
Telefax: +49 9563 725-116
E-Mail: info@zapf-creation.de
Internet: www.zapf-creation.de

Kontakt Datenschutz:
Datenschutz@zapf-creation.de

Kategorie / źródła danych

W ramach stosunku umownego oraz przed zawarciem umowy przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Twoje podstawowe dane / dane kontaktowe, np. imię / nazwisko (w stosownych przypadkach również w poprzednie formy, które uległy zmianie), nazwa i adres firmy, numer telefonu, w tym numer wewnętrzny, numer faksu, firmowy adres e-mail
 • Dane profesjonalne (np. stanowisko w firmie, dziale)

Twoje dane osobowe otrzymujemy przed zawarciem umowy lub w trakcie trwania stosunku umownego. W wyjątkowych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również gromadzone przez inne organy. Obejmuje to zapytania dotyczące odpowiednich informacji od agencji informacyjnych, w szczególności dotyczące Twojej zdolności kredytowej i zachowania kredytowego.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe, zawsze przestrzegamy przepisów UE-RODO, niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych BDSG (nowa) i innych obowiązujących wymogów prawnych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wdrożenia środków przed zawarciem umowy i wykonania zobowiązań umownych (art. 6 ust. lit. b) - RODO lub jeżeli istnieje obowiązek przetwarzania prawnego, np. ze względu na wymagania zgodnie z prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Twoja zgoda może również stanowić zezwolenie na podstawie przepisów o ochronie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przed wyrażeniem zgody informujemy Cię o celu przetwarzania danych i Twoim prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 7 ust. 3 UE-RODO). Jeżeli Twoja zgoda dotyczy również przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 RODO, poinformujemy Cię o tym wyraźnie z wyprzedzeniem.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie zgodnie z warunkami art. 10 RODO UE.

Okres przechowywania danych

ZObowiązujemy się usunąć Twoje dane, gdy nie będą one już potrzebne do powyższych celów lub jeśli cofniesz swoją zgodę. Dane są zapisywane dopiero po zakończeniu stosunku umownego, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub upoważnieni. Przepisy, na mocy których jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych zawarte są m.in. w Kodeksie handlowym i Kodeksie podatkowym. Okres przechowywania może trwać do dziesięciu lat. Do przechowywania danych możemy być upoważnieni na podstawie naszej umowy lub zgodnie z art. 18 RODO UE. Należy mieć na uwadze prawne terminy przedawnienia.

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

Gwarantujemy, że w naszej firmie dostęp do danych mają tylko działy i osoby, dla których informacje te są nieodzowne do wykonywania zobowiązań umownych i ustawowych.

W niektórych przypadkach  nasze działy są wspierane przez usługodawców. Wszyscy oni podpisali wymagane umowy o ochronie danych.

Twoje dane osobowe są częściowo przekazywane następującym usługodawcom w celu przetworzenia umowy:

 • Agencja informacyjna (kontrola zdolności kredytowej)
 • Komercyjny dostawca ubezpieczeń kredytu
 • Przedstawiciele handlowi (do bezpośredniego wsparcia klienta na miejscu)
 • Dostawcy usług transportowych

Twoje dane osobowe są częściowo przekazywane do MGA Entertainment (H.K.) Limited, Hongkong, w celu przetwarzania zamówień FOB / DDP.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, są określone w art. 15–22 RODO UE:

 • Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą (art. 15 UE-RODO)
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia (art. 17 UE-RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 UE-RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Aby dochodzić tych praw, prosimy o kontakt: Datenschutz@zapf-creation.de

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, w których możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które zastępują interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, a także w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach reklamy bezpośredniej, masz prawo sprzeciwić się bez podania przyczyny (dotyczy to również profilowania). Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów reklamy bezpośredniej, proces ten ulegnie zaprzestaniu.

Prawo do złożenia skargi

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Zamiar przekazania danych do państwa trzeciego

Przekazujemy dane do krajów trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) tylko wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji zamówienia FOB / DDP.

Obowiązek zapewnienia dostępu do danych

Jesteś zobowiązany do podania niektórych danych osobowych w celu nawiązania lub zawarcia stosunku umownego. Jest to wymagane w celu ustanowienia, wykonania i rozwiązania stosunku umownego oraz wykonania związanych z nim zobowiązań prawnych i prawnych. Wykonanie umowy nie będzie możliwe, jeśli te dane nie zostaną dostarczone.

Zautomatyzowane decyzje indywidualne

Nie podejmujemy żadnych czysto zautomatyzowanych procedur przetwarzania.

Pobierz plik PDF

Zobowiązania w zakresie przejrzystości i informacji dla klientów, stron umowy i stron zainteresowanych MGA Zapf Creation GmbH

Lalki
Lalki
Akcesoria
Akcesoria
Kategorie tematyczne
Kategorie tematyczne
Gra i zabawa
Gra i zabawa
Serwis
Serwis