Kwaliteit

Als toonaangevende fabrikant van speelgoed en functionele poppen verleent Zapf Creation AG prioriteit aan de veiligheid en kwaliteit van zijn producten.

Veiligheid van speelgoed

Aangezien wij de veiligheid van uw kind erg belangrijk vinden, worden de hoogwaardige speelconcepten van ons merk (BABY born, BABY Annabell, Sally en Dolly Moda inclusief accessoires) constant onderworpen aan uitgebreide kwaliteits- en veiligheidstests, zowel intern als extern. Onze eigen kwaliteits- en veiligheidsspecificaties zijn vaak vele malen strenger dan de wettelijke vereisten.

Hoe garanderen wij de kwaliteit van onze producten?

Zoals veel andere speelgoedfabrikanten produceert Zapf Creation AG zijn hoogwaardige speelgoedmerken in het Verre Oosten. De lang gevestigde samenwerking met onze leveranciers is gebaseerd op gestandaardiseerde kwaliteits- en veiligheidsvereisten.

Wat wordt er getest en hoe wordt er getest?

Voordat een product van Zapf Creation uw kind bereikt, vindt er een langdurig proces plaats. Zelfs voor de productiefase wordt er een groot aantal tests uitgevoerd. Tijdens de ontwikkelingsfase worden de technische en fysieke eigenschappen getest in onze eigen laboratoria. Vlak voordat de productie start, volgt nog een reeks tests door erkende testcentra.

Voordat een product van Zapf Creation uw kind bereikt, vindt er een langdurig proces plaats. Zelfs voor de productiefase wordt er een groot aantal tests uitgevoerd. Tijdens de ontwikkelingsfase worden de technische en fysieke eigenschappen getest in onze eigen laboratoria. Vlak voordat de productie start, volgt nog een reeks tests door erkende testcentra. Het naleven van de eigen specificaties van het bedrijf plus alle wettelijke normen en vereisten wordt streng gecontroleerd. Hiervoor inspecteren kwaliteitscontroleurs regelmatig het productieproces als geheel, maar ook de gebruikte grondstoffen, verpakkingen, opslag en verscheping van onze producten.

Kortom

Alle door Zapf Creation AG geproduceerde producten worden getest door geaccrediteerde testcentra om te garanderen dat zij voldoen aan alle wettelijke standaarden en aan de vereisten van zowel de klant als het bedrijf zelf voordat deze producten op de markt worden verkocht.

Zapf Creation AG is in het bezit van alle relevante certificaten en testrapporten voor elk product. Wanneer u een product van Zapf Creation AG aanschaft, dan kunt u er zeker van zijn dat het volledig voldoet aan alle vereisten van de Europese veiligheidsnorm EN 71 voor speelgoed en alle overige wettelijke vereisten.

Productiestandaarden

Maatschappelijk verantwoorde productiestandaarden in China

Zapf Creation staat voor veilig en hoogwaardig speelgoed. We beschouwen dit als onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten en consumenten wereldwijd. Vanzelfsprekend geldt deze verantwoordelijkheid ook voor de manier waarop onze producten geproduceerd worden. Wij geven vorm aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als 'corporate citizen', zelfs of misschien wel met name in de geglobaliseerde wereld van vandaag.

Partnerschappen en langetermijnafspraken - Dit is ons motto om redelijke werkomstandigheden bij de speelgoedproductie te garanderen.

Alle speelconcepten van Zapf Creation hebben hoge kwaliteitsnormen, een uitstekend ontwerp en een hoge speelwaarde gemeen. Om dit te bewaken, werken wij samen met een aantal geselecteerde producenten in Azië waar wij al vele jaren lang een vertrouwde, zakelijke relatie mee hebben. Zapf Creation AG heeft al in 1995 een eigen gedragscode (COC - code of conduct) geïntroduceerd waarin is vastgelegd aan welke maatschappelijke normen en bedrijfsveiligheidsmaatregelen leveranciers moeten voldoen.

De principes van de maatschappelijke en arbeidsnormen van Zapf Creation

In oktober 2002 introduceerde de internationale raad van de speelgoedindustrieën (ICTI - International Council of Toy Industries) de ICTI Code of Business Practices (COBP), waardoor er uniforme maatschappelijke normen kwamen en een systeem voor de onafhankelijke inspectie van speelgoedfabrieken in heel de wereld. De ICTI werd opgericht in 1974 en is een handelsvereniging die als nonprofitorganisatie op dit moment de belangen vertegenwoordigt van 20 nationale verenigingen van speelgoedproducenten. De producten van de landen die hier lid van zijn, beslaan het volledige spectrum van speelgoed en speelgoedgerelateerde producten. Al in oktober 2002 verplichtte Zapf Creation zich als een van de eerste Duitse bedrijven deze gedragscode toe te passen voor zijn leveranciers. Leveranciers worden onderworpen aan een geschiktheidscontrole waarbij de volgende principes worden nagegaan en gecertificeerd door een onafhankelijk certificeringsinstituut:

Belangrijkste onderwerpen 

Principes

Kinderarbeid

Geen tewerkstelling van minderjarigen

Werkuren

Bindende werkuren, toegestaan aantal overuren

Lonen

Behoorlijke betaling, compensatie voor overuren, overige vergoedingen door de bedrijven

Discriminatie

Geen weigering van indienstneming op grond van geslacht, etnische afkomst, godsdienst of toebehoren aan een sociale klasse of belangengroepering

Arbeidsomstandigheden / Veiligheid op het werk

Maatregelen voor een geschikte werkomgeving en naleving van veiligheids- en gezondheidsbeschermingsnormen

Bescherming in geval van brand

Noodverlichting en nooduitgangen, evacuatieplattegronden plus reflecterende strips op de vloer, elk kwartaal een brandoefening

Spoedeisende hulp

Apparatuur voor spoedeisende hulp in elke productieruimte, opgeleid personeel, lokaal ziekenhuis in de buurt

Productieveiligheid

Veiligheidsvoorzieningen voor alle machines, veiligheidstraining voor alle machines, oogwasstations in ruimten met chemicaliën, regelmatig onderhoud van elektrische machines, afzuiginstallaties in werkruimten. Veiligheidskleding voor werknemers: verstrekken van veiligheidsbrillen, gezichtsmaskers en werkhandschoenen

Maatschappelijke standaarden

Geschikte accommodatie voor werknemers, schone en geschikte verblijfruimten, hygiënische keukens en kantines, schone toiletten en wasbakken van een redelijk niveau

Milieubescherming

Naleving van milieubeschermingswetten 

Zapf Creation handhaaft de geschiktheidscontrole voor leveranciers

Zapf Creation hecht veel belang aan het feit dat zijn leveranciers zich houden aan de bepalingen van de ICTI Code of Business Practices. Alle leveranciers moeten de geschiktheidsprocedure succesvol doorlopen en in het bezit zijn van het betreffende certificaat. De ICTI Code of Business Practices vereist bovendien een regelmatige, onafhankelijke controle:

  • De controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde testinstituten.
  • De testinstituten voeren geplande en onaangekondigde bezoeken uit aan de fabrieken.
  • De interne documenten inzake productie en lonen worden gecontroleerd.
  • Er worden enquêtes en anonieme interviews onder het personeel gehouden.
  • Overige controles worden uitgevoerd door medewerkers van handelspartners.

Om het belang van maatschappelijke standaarden te benadrukken, doet Zapf Creation al het mogelijke om uitsluitend samen te werken met leveranciers die aantoonbaar de ICTI-gedragscode hanteren en dit ook kunnen bewijzen met een certificaat van een erkend, extern testinstituut. En we gaan nog een stap verder: Zapf Creation initieert projecten voor meer persoonlijke verantwoordelijkheid en meer inbreng van fabrieksarbeiders.

Zapf Creation heeft zich ten doel gesteld veiligheid op de werkplek en bescherming tegen gezondheidsrisico's te realiseren bij zijn leveranciers. Om deze reden startte Zapf Creation in april 2002 als eerste bedrijf in de speelgoedindustrie een pilotproject in samenwerking met een relevante lokale, non-gouvernementele organisatie (NGO) en een leverancier, om fabriekspersoneel te informeren en onderwijzen over bedrijfsveiligheid en gezondheidsrisico's. Deze trainingen, tot nog toe enkel gebruikt door leveranciers in de kledingindustrie, kunnen met recht worden beschouwd als een enorm succes in de speelgoedindustrie. Het pilotproject bracht voor het eerst leden van een non-gouvernementele organisatie, fabrikanten, fabrieksmanagers en fabrieksarbeiders bijeen. Op deze manier kon het trainingsprogramma vanuit een gemeenschappelijke visie worden ontwikkeld. 

Het doel van het programma was om mogelijke gezondheidsrisico's en gevaren tijdens het productieproces onder de aandacht van de werknemers te brengen en ze op een gerichte manier te informeren over beschermingsmaatregelen. Daarnaast kregen fabrieksarbeiders de vaardigheden die zij nodig hebben om zelfstandig oplossingen te bedenken voor risicosituaties. De pilotprogramma werd eind 2002 succesvol afgerond.