Informatie over gegevensbescherming

Hartelijk welkom op onze website. Wij waarderen uw interesse aan ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Onze bepalingen daaromtrent komen overeen met de juridische voorschriften over de bescherming van de persoonsgegevens, in het bijzonder met de EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) en zijn ook in overeenstemming met het voor Zapf Creation AG geldende landspecifieke privacybeleid. Neem even tijd deze informatie door te lezen. Hier wordt uitgelegd welke gegevens wij via onze website verzamelen, waarvoor wij ze gebruiken en welke keuze u heeft.

Verantwoordelijke instantie voor de wetgeving voor gegevensbescherming is Zapf Creation AG, adres:
Mönchrödener Str. 13, D-96472 Rödental, Germany.

Object van gegevensbescherming

Object van de gegevensbescherming zijn de persoonsgerelateerde gegevens. Dit zijn volgens art. 4, 1. EU-AVG alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon aangemerkt die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. In het bijzonder door middel van toevoeging aan een kenmerk, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, aan een online-kenmerk of aan een of meerdere bijzondere eigenschappen die uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.
Hieronder vallen bijv. gegevens over naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, eventueel echter ook gebruikersgegevens zoals uw IP-adres.

Het verzamelen van gegevens

Bij een bezoek aan onze websites hebben we normaal gesproken geen persoonlijke gegevens van u nodig. Slechts de informatie over de naam van uw Internet Service Provider en over de websites die u bij ons oproept, nemen wij ter kennis. Hierbij blijft u als internetgebruiker anoniem omdat wij deze informatie alleen voor statistische doeleinden gebruiken (bijv. het aantal views voor de diverse webpagina’s).
Aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres die u ons verstrekt voor bijv. een contactaanvraag of bij een aanvraag op onze vacaturesite per e-mail, wordt door ons slechts voor dit doeleinde gebruikt.
Welke persoonsgegevens hierbij aan de instantie voor de verwerking worden doorgestuurd, wordt duidelijk aan de hand van het invoermasker van het contactformulier of zijn door u per e-mail zelf medegedeelde gegevens.

Momenteel worden de gegevens nog ongecodeerd doorgestuurd zodat de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat ook onbevoegde derden deze gegevens op het traject kunnen lezen. Er bestaat echter de optie om alternatieve communicatie te gebruiken (bijv. brief of fax) hetgeen meer veiligheid biedt dan ongecodeerde e-mails.

Cookies

Zapf Creation AG maakt op diverse plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Hun functie is het om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw pc worden geplaatst en die uw browser (lokaal op uw harde schijf) opslaat.
Met behulp van deze cookies kunnen wij een analyse maken over hoe gebruikers onze websites benutten. Zo kunnen wij de inhoud van de websites volgens de wensen van de bezoekers vormgeven. Daarnaast hebben wij door de cookies de mogelijkheid om de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en bijvoorbeeld afhankelijk van de thematische gebruikersbelangen te plaatsen.
Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde „Session-Cookies“. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd.
Voorts gebruiken wij zogenaamde „permanente cookies“. Deze blijven tussen de browser-sessies op uw pc opgeslagen en worden bij het sluiten van de internetbrowser niet verwijderd. De opgeslagen cookies of gelijkwaardige records hebben een levensduur van 30 dagen en worden na het verstrijken van deze tijd verwijderd van het IT-systeem.
Opdat u de website compleet kunt gebruiken, verzoeken wij u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Stemt u niet toe, dan kunt u eventueel niet alle functies van onze website gebruiken.
De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser normaal gesproken ook wijzigen als u de informatie liever niet wil versturen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw pc worden opgeslagen en die uw gebruik van deze website analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere aangesloten landen van het Verdrag van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstrekt in het kader van Google Analytics wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door een betreffende instelling van uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website compleet zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt die gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google die u met behulp van de browser-add-on kunt downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link. De actuele link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als uw webbrowser (bijv. bij het oproepen van onze website op uw smartphone) bovenstaande link naar de browser add-on van Google niet ondersteunt, kunt u het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Dan wordt een Opt-Out-Cookie geplaatst die het toekomstig verzamelen van uw gegevens bij een bezoek op deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Commerce Connector („Nu Kopen-Knop“)

Wij stellen u op onze website een groot aantal webwinkels ter beschikking die u via een link vanaf onze website kunt bereiken. De koppeling volgt via een >Nu Kopen-Knop< of via een shop-logo van de betreffende handelaar. Als u op de knop klikt, zal onze partner, Commerce Connector GmbH, voor een beperkte tijd (gebruikelijk is 7 dagen) een cookie op uw eindapparatuur opslaan. Als u binnen deze periode een aankoop bij deze webshop doet, kan Commerce Connector toegang tot de cookie krijgen om informatie over uw aankoop te verzamelen, zodra u bij de webshop op de bevestigings-pagina van de bestelling komt.
Commerce Connector krijgt geen persoonlijke informatie aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd maar slechts een enkel cookie-nummer. Commerce Connector gebruikt de verzamelde aankoopinformatie voor het aanmaken van geanonimiseerde verkoopstatistieken van onze producten die via de link werden gekocht. Vervolgens stellen zij ons deze statistiek ter beschikking.
Als u meer informatie over deze „sales tracking“ wilt hebben of wilt weten hoe u dit kunt deactiveren, lees dan de Commerce Connector Online privacyverklaring onder https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens/doelbinding

Alle persoonsgerelateerde gegevens die wij tijdens het gebruik van de website van Zapf Creation AG van u krijgen, zullen wij alleen verzamelen, verwerken en gebruiken voor het aangegeven doel. Wij letten erop dat dit steeds in overeenstemming met de geldende regels en alleen met uw toestemming plaatsvindt.
De verzamelde persoonsgegevens worden door ons niet openbaar gemaakt, verkocht of op een andere manier aan derden doorgegeven. Het gebruik van deze gegevens voor reclamedoeleinden is uitgesloten.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om informatie over de u betreffende persoonsgegevens te krijgen. Bovendien heeft u het recht op correctie of verwijdering ervan, voor zover de wettelijke plicht voor het bewaren wordt nageleefd. U heeft ook het recht om van Zapf Creation AG beperking van het verwerken te eisen, evenals een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie.

Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgerelateerde gegevens

Zapf Creation AG verwerkt en bewaart persoonsgerelateerde gegevens van de betreffende personen slechts voor de periode die nodig is voor het opslaan of zolang een wettelijke bewaartermijn bestaat. Als de gegevens zijn opgeslagen of de termijn is verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd voor zover ze niet meer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren. 

Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

Zapf Creation AG verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de verwerking in de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dat is het geval als een sollicitant zijn sollicitatiedocumenten per e-mail aan Zapf Creation AG stuurt. Komt er een arbeidscontract met de sollicitant tot stand, dan worden de overgedragen gegevens opgeslagen in het persoonsdossier in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Komt een arbeidscontract met Zapf Creation AG niet tot stand, dan worden de documenten conform de wettelijke regels na de afzegging verwijderd, voor zover verwijdering niet strijdig is met andere legitieme belangen van het bedrijf. Een ander legitiem belang in deze zin is bijv. een bewijslast in een procedure volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

Gegevensbescherming

Om de gegevens van onze werknemers/klanten/leveranciers te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend herzien in samenwerking met beveiligingsexperts en aangepast aan nieuwe beveiligingsstandaarden.

Vragen over gegevensbescherming?

Bij vragen over uw gegevensbescherming kunt u contact opnemen met: Datenschutz(at)zapf-creation.de of per post aan Zapf Creation AG, afdeling „Datenschutz“, Mönchrödener Str. 13, D-96472 Rödental, Germany.


Over de poppen en de roleplay