Disclaimer

Opmerkingen over het Duitse Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG - algemene wet gelijke behandeling)

Het gebruik van de mannelijke vorm op onze website moet niet worden opgevat als een poging tot discriminatie op grond van geslacht. Deze vorm wordt enkel gebruikt om de leesbaarheid te verbeteren. Het spreekt vanzelf dat alle teksten van toepassing zijn op beide geslachten.

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van deze website dient enkel ter informatie en vormt geen bindend aanbod.

De inhoud van de website van MGA Zapf Creation GmbH is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud. MGA Zapf Creation GmbH behoudt zich het recht voor de verstrekte informatie op elk moment te wijzigen of aan te vullen.

Als dienstverleners zijn wij volgens sectie 7, paragraaf 1 van het Duitse Telemediengesetz (TMG - de telemediawet) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's overeenkomstig de algemene wetten. Volgens secties 8 tot 10 van het TMG zijn wij als dienstverleners echter niet verplicht om de informatie te controleren die door derden aangeleverd of opgeslagen wordt of om omstandigheden te onderzoeken die kunnen wijzen op illegale activiteiten. Dit ontslaat ons echter niet van de verplichting om informatie te blokkeren of te verwijderen teneinde aan de wet te voldoen. We zijn echter enkel aansprakelijk vanaf het moment dat we op de hoogte zijn van een specifieke overtreding. Zodra we op de hoogte zijn van een specifieke wetsovertreding zullen wij de bewuste inhoud onmiddellijk verwijderen.

Verantwoordelijkheid voor links

Onze website bevat links naar websites van derden ('externe links'): wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. De inhoud van websites van derden waarnaar MGA Zapf Creation GmbH verwijst via links geeft niet de mening van MGA Zapf Creation GmbH weer, maar dient enkel om de geboden informatie aan te vullen en de context te illustreren. In alle gevallen is de aanbieder of beheerder van de website waarnaar wordt verwezen verantwoordelijk voor de inhoud. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor externe inhoud. De websites waarnaar wordt verwezen, zijn gecontroleerd op mogelijke overtredingen op het moment dat de links tot stand kwamen. Op het moment dat de links werden gerealiseerd, was er geen sprake van onwettige inhoud. Een continue controle van de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen, kan redelijkerwijs niet worden verwacht, tenzij er specifieke aanwijzingen zijn voor wetsovertredingen. Op het moment dat wij op de hoogte zijn van een overtreding, zullen we de bewuste links onmiddellijk verwijderen.

Handelsmerk en copyright

Op de inhoud, werken, handelsmerken en logo's die door de websiteaanbieder worden gemaakt en gepubliceerd, is de Duitse wetgeving op het auteursrecht van toepassing. Voor de reproductie, bewerking, distributie of welk ander gebruik dan ook buiten hetgeen beschreven in de auteurswet is een schriftelijke toestemming van de auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor inhoud op deze pagina die niet door de aanbieder is gemaakt,wordt het auteursrecht van derde partijen in acht genomen. Dit houdt specifiek in dat inhoud van derden als dusdanig wordt gekenmerkt. Wij verzoeken u vriendelijk ons te informeren als u een inbreuk op het auteursrecht opmerkt. Zodra we op de hoogte zijn van een wetsovertreding verwijderen wij de bewuste inhoud onmiddellijk.

Aan de afbeeldingen die op deze pagina's worden gebruikt, kunnen geen licentierechten worden ontleend voor het gebruik van handelsmerken en logo's.

Auteursrecht

Copyright © 2012-2024 MGA Zapf Creation GmbH,
Mönchrödener Straße 13, 96472 Rödental, DUITSLAND

Alle rechten voorbehouden. Een herdruk - met inbegrip van uittreksels - of verspreiding in elektronische vorm is enkel toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van MGA Zapf Creation GmbH.

Poppen
Poppen
Accessoires
Accessoires
Themawerelden
Themawerelden
Spelen en plezier
Spelen en plezier
Service
Service