Informace o ochraně dat

Vítáme vás na naší internetové stránce a děkujeme vám za zájem o naši společnost. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Naše ustanovení o ochraně údajů je v souladu s platnými zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s ustanoveními spolkového zákona o ochraně dat (BDSG). Proto prosím věnujte chvilku na seznámení se s našimi informacemi o ochraně osobních údajů. Vysvětlují, jaká data na naší internetové stránce shromažďujeme, k čemu je používáme a jaké možnosti máte k dispozici vy.

Odpovědnost ve smyslu zákona o ochraně dat spočívá na Zapf Creation AG, poštovní adresa: Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo.

Smysl ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje. Osobními údaji se v souladu s oddílem 3 paragrafu 1 BDSG rozumí veškeré informace týkající se osobních a hmotných poměrů identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. To zahrnuje informace jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také uživatelská data, jako je například vaše IP adresa.

Sběr dat

Obecně při návštěvě internetové stránky Zapf Creation AG nežádáme žádná osobní data.

Informace týkající se přístupu na internetové stránky Zapf Creation AG se ukládají anonymně. Není možné identifikovat jednotlivé uživatele.

Jakékoli další informace, jako například Vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, kterou uvedete při odeslání zprávy z našeho kontaktního formuláře nebo v žádosti o zaměstnání, jsou zpracovány pouze námi a jen pro tyto konkrétní účely.

Cookies

Aby vám při návštěvě našich internetových stránek byl poskytnut optimální obsah a on-line výsledky, používá Zapf Creation AG cookies. Pro tento účel využívá naše internetová stránka Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. ("Google"), která používá cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory uložené na počítači uživatele, které umožňují analýzu toho, jak stránky používáte.

Informace o užívání této webové stránky vygenerované cookie budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Nicméně pokud je na této internetové stránce aktivována anonymizace IP, Google vaši IP adresu před přenosem v rámci členských států EU nebo jiných států v rámci Evropského hospodářského prostoru zkrátí. Jen ve výjimečných případech je přenesena úplná IP adresa na server Google v USA a tam zkrácena. Na této internetové stránce je aktivována IP anonymizace.

Jaké informace se ukládají a k čemu jsou použity?

Google Analytics obvykle ukládá IP adresu. Mimo jiné se přenášejí jazyková nastavení a poloha. Google Analytics tyto informace použije pro účely analýzy užívání stránky a vytváření reportů o aktivitě na stránkách pro provozovatele internetových stránek a poskytnutí dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu. IP adresa, která bude prostřednictvím Google Analytics přenesena z vašeho prohlížeče, nebude spojována s jakýmikoli jinými daty Google.

Jak dlouho zůstávají cookies uloženy na vašem počítači?

Cookies jsou ve vašem zařízení uloženy po dobu trvání relace prohlížeče a nejsou odstraněny při zavření internetového prohlížeče (takzvané "trvalé cookies"). Uložené soubory cookies nebo rovnocenné datové záznamy mají životnost 30 dní, po kterých jsou cookies odstraněny z vašeho IT systému.

Vezměte prosím na vědomí: Doporučujeme, abyste s použitím cookies souhlasili a povolili tak plnou funkčnost internetových stránek. Pokud použití cookies odmítnete, nebudete moci využívat všechny funkce, které naše internetové stránky nabízí.

Váš souhlas s použitím cookies lze kdykoli zrušit.

Jak můžete vyjádřit nesouhlas s použitím cookies:

Pokud chcete cookies vymazat, nebo povolit přístup pouze na základě vašeho výslovného souhlasu, můžete v nastavení vašeho prohlížeče provést příslušné změny.

Zabránit ukládání cookies můžete úpravou příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Pravděpodobně pak ale nebudete moci plnohodnotně využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů o užívání této internetové stránky vygenerovaných pomocí cookie (včetně vaší IP adresy) a jejich zpracování Googlem stažením a instalací plug-inu do prohlížeče. Tento plugin je dostupný na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pro více informací navštivte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů). Chtěli bychom poukázat na to, že do Google Analytics použitých na těchto internetových stránkách byl přidán kód "gat._anonymizeIp ();", aby tak bylo zajištěno, že IP adresy jsou shromažďovány anonymně (IP maskování).

Použití zásuvných modulů Facebooku

Tato internetová stránka využívá sociální zásuvné moduly ("Plugins") sociální sítě facebook.com, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Zásuvné moduly lze identifikovat podle loga Facebook nebo doplňku "Facebook Social Plugin". Seznam a design Facebook zásuvných modulů můžete najít zde.

http://developers.facebook.com/docs/plugins

Pokud uživatel vyvolá takovou stránku na těchto internetových stránkách, která obsahuje příslušný zásuvný modul, prohlížeč naváže přímé připojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu je přenášen do prohlížeče přímo z Facebooku a je vložen prohlížečem na internetovou stránku. To znamená, že poskytovatel této internetové stránky nemá žádný vliv na rozsah dat, která Facebook pomocí tohoto zásuvného modulu shromažďuje, a proto uživatele informuje na základě své úrovně znalostí prostřednictvím tohoto odkazu.

https://www.facebook.com/help/186325668085084/

Vložením zásuvného modulu je Facebook informován, že uživatel vyvolal příslušnou stránku. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, je Facebook schopen přiřadit návštěvu ke konkrétnímu účtu uživatele Facebooku. Když uživatelé a zásuvné moduly vzájemně komunikují, například stisknutím tlačítka "Like" nebo přidáním komentáře, předá prohlížeč příslušné informace přímo na Facebook, kde budou uloženy. I v případě, že uživatel není uživatelem Facebooku, je možnost, že jeho IP adresa je odkryta a je Facebookem uložena. Nicméně podle Facebooku v Německu se ukládá pouze anonymizovaná IP adresa.

Uživatelé mohou získat informace o účelu a rozsahu sběru dat, jakož i o následném zpracování a využití těchto údajů Facebookem, a o příslušných právech a možnostech konfigurace pro ochranu soukromí prostřednictvím následujícího odkazu:

http://www.facebook.com/policy.php

Pokud je uživatel zároveň uživatelem Facebooku a nechce, aby Facebook prostřednictvím této webové stránky shromažďoval údaje o uživateli a přiřazoval tyto údaje k údajům o uživateli uložených na Facebooku, musí se uživatel odhlásit z Facebooku dříve, než navštíví internetové stránky Zapf Creation AG.

Svolení

Dáváte nám souhlas, abychom použili vaše osobní údaje poskytnuté v kontaktním formuláři nebo žádosti o zaměstnání.

Chtěli bychom poukázat na to, že svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat e-mailem nebo písemně na níže uvedené adrese.

Použití a zpřístupnění osobních údajů/vyčlenění

Veškeré osobní údaje, které od vás obdržíme během používání internetových stránek Zapf Creation AG budeme shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze k uvedenému účelu. Nebudeme zveřejňovat, prodávat nebo poskytovat shromážděné osobní údaje třetím osobám jakýmkoli jiným způsobem. Tyto údaje nebudou použity pro reklamní účely.

Bezpečnost dat

Pro ochranu dat nám svěřených o zaměstnancích / zákaznících / dodavatelích / uchazečích / zainteresovaných osobách jsme učinili odpovídající technická a organizační opatření proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob.

Právo na informace

Kdykoli máte právo na informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích, stejně tak jako na informaci o účelu ukládání dat. Mimoto máte právo kdykoli požadovat odstranění nebo blokování, jakož i změnu vašich dat.

Máte otázky týkající se ochrany osobních údajů?

Máte-li jakékoli dotazy o ochraně osobních údajů, obraťte se prosím na Datenschutz(at)zapf-creation.de nebo napište na adresu Zapf Creation AG, Möchrödener Str. 13, 96472 Rödental, Německo. Jako předmět prosím uveďte "Ochrana osobních údajů".

(Vydáno: leden 2016)


Panenky a hraní rolí

Newsletter

Videa a další